Lubieszewo, zachodniopomorskie

46 167 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1093/21 w dniu 18-12-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, sala 2, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są s położonej przy Lubieszewo , 72-300 Gryfice, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wysoka Brama 2, Gryfice, 72-300 Gryfice) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, o powierzchni zabudowy 111 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 124 obrębu – 0019 - Lubieszewo, o powierzchni 700 m2, położona w miejscowości Lubieszewo. Właścicielami nieruchomości są w udzialec. Suma oszacowania wynosi 61.555,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46.167,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.156,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Patrycjusz Stuła

Suma oszacowania wynosi 61 555,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 167,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 156,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryficach ul. Wysoka Brama2, 72-300 Gryfice.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PEKAO I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176.

Image things

Krosino, zachodniopomorskie

3 170 zł | Działka | 0.02 ha.

  • cena: 3 170 zł
Image things

Otanów, zachodniopomorskie

47 925 zł | Mieszkanie | 38,04 m2

  • cena: 47 925 zł
  • 1 260 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

820 200 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 170,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 820 200 zł
  • 4 799 za m2