Białopole, lubelskie

65 860 zł | Dom | 118,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 59/01 w dniu 21-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm, sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest si położonej przy , 22-135 Białopole, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. al. Żołnierzy I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział 5/12 do działki gruntu nr 150 o pow. 0,3224 ha - grunty rolne zabudowane budynkiem o pow. 80 m2 mieszkalnym , jednorodzinnym wolnostojącym parterowym, oraz budynkiem gospodarczym - obora o pow. 118 m2 i budynkiem gospodarczym - stodoła o pow. 234 m2

Suma oszacowania wynosi 87 813,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 860,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 782,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmie ul. AL. Żołnierzy I AWP16, 22-100 22-100 Chełm.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 1563 0000 5302 0013 6895.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Osuchy, lubelskie

18 375 zł | Działka | 0.4978 ha.

  • cena: 18 375 zł
Image things

Osuchy, lubelskie

9 000 zł | Działka | 0.2838 ha.

  • cena: 9 000 zł
Image things

Biała Podlaska, lubelskie

156 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,30 m2 | Parter

  • cena: 156 000 zł
  • 3 041 za m2