Ognica, zachodniopomorskie

191 619 zł | Dom | 127,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 727/21 w dniu 09-02-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, sala 107, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest i położonej przy ,Ognica, 74-120 Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Grunwaldzka 8, Gryfino, 74-100 Gryfino) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 255 491,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 619,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 549,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka8, 74-100 Gryfino.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BZWBK 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 37 1090 1900 0000 0001 1226 2478.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Image things

Dobropole, zachodniopomorskie

84 500 zł | Działka | 0.42 ha.

  • cena: 84 500 zł
Image things

Łobez, zachodniopomorskie

7 900 zł | Działka | 1.2217 ha.

  • cena: 7 900 zł
Image things

Wolin, zachodniopomorskie

115 000 zł | Działka | 0.096 ha.

  • cena: 115 000 zł