Chełmno, kujawsko-pomorskie

13 833 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornicza w Chełmnie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 126/01 w dniu 19-12-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie z siedzibą przy Toruńska 3, 86-200 Chełmno, sala 9, odbędzie się druga licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest położonego przy Kopernika 3/24, 86-200 Chełmno, dla którego Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Toruńska 3, Chełmno, 86-200 Chełmno) prowadzi zbiór o oznaczeniu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cheł.

Suma oszacowania wynosi 20 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 833,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 075,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmnie ul. Toruńska3, 86-200 Chełmno.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP o/Chełmno 50102050400000690200256164.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Chełmno, wielkopolskie

76 533 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,00 m2

  • cena: 76 533 zł
  • 1 343 za m2