Białystok, Mickiewicza

518 635 zł | Mieszkanie | 88,80 m2

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 518 635 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 88,80 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 5 840 zł
 • Ulica: Mickiewicza 48
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 69 151 zł
 • Numer oferty: 317664X743969091
 • Termin wpłaty wadium: 05-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Białymstoku

Tomasz Żakowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 74 lok 3,  Białystok,   15-232 Białystok

tel. 857421649 / fax. 857421649

Sygnatura: Km 355/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 355/21 w dniu: 08.12.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  ul. Adama Mickiewicza 48/4, 15-232 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny, składający się z 3 izb o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 88,8000 M2, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr 4 o powierzchni 3,90 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 8880 / 3112200


Suma oszacowania wynosi 691 513,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 518 634,75 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 69 151,30 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  15.12.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Tomasz Żakowicz


Historyczne ceny

Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.2877 ha.

 • cena: 1 500 000 zł
Image things

Białystok, podlaskie

295 512 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,62 m2 | 2 piętro

 • cena: 295 512 zł
 • 8 790 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.0663 ha.

 • cena: 1 500 000 zł