Elbląg, warmińsko-mazurskie

92 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,83 m2 | Parter

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 92 000 zł
 • Miasto: Elbląg
 • Powierzchnia: 47,83 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 923 zł
 • Ulica: Górnośląska 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 800 zł
 • Numer oferty: 317662X743964407
 • Termin wpłaty wadium: 07-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Elblągu

Jakub Gołębiewski

Kancelaria Komornicza, al. Zacisze 4L,  Elbląg,   82-300 Elbląg

tel. (0-55) 230-49-43 / fax. 

Sygnatura: Km 2903/21OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2903/21 w dniu 08-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, sala 119, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest c   położonego przy  ul. Górnośląska 4/2, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Płk. Dąbka 21/., Elbląg, 82-300 Elbląg)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal o niskim standardzie wykończenia - wymaga generalnego remontu. Ogrzewanie realizowane przy użyciu pieca na paliwo stałe, drewno lub węgiel. Lokal zamieszkany przez dłużniczkę i jej męża.

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka21, 82-300  Elbląg. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 85 1600 1462 1834 4103 1000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Jakub Gołębiewski


Historyczne ceny

Image things

Elbląg, Zawada

24 710 zł | Mieszkanie | 61,40 m2

 • cena: 24 710 zł
 • 402 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

500 000 zł | Działka | 0.5178 ha.

 • cena: 500 000 zł
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

30 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 30 000 zł
 • 696 za m2