Głazów, świętokrzyskie

259 235 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Paweł Wilkołazki Kancelaria Nr III w Sandomierzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.01.2024 r. o godz. 13:30 w sali nr II Sądu Rejonowego w Sandomierzu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek o nr 137 i nr 290 położonych w Głazowie gm. Obrazów
i stanowiącej własność dłużnika

. Nieruchomość opisana jest w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
1. Działka nr ewidencyjny 137 z KW XXXX/XXXXXXXX/X:
Działka o pow. użytkowa 0,2400 ha, ma kształt nieregularny, wydłużony prostokątny z lekkim uskokiem wzdłuż granicy północnej. Wymiary działki to około 20 mb szerokości od strony frontowej zachodniej oraz około 120 mb długości od strony południowej. Jest to działka zabudowana wolnostojącym parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy: 107 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie z lekkim spadkiem w kierunku ze wschodu na zachód w bezpośrednim otoczeniu typowej wiejskiej zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych i sadów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do wycenianej nieruchomości realizowany jest od strony zachodniej drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka jest nieogrodzona, zachwaszczona, zakrzewiona i częściowo zadrzewiona starymi drzewami owocowymi i liściastymi. Na posesji znajduje się również budowla nieczynnej studni wykonanej z kręgów betonowych. Teren posesji nie utwardzony, trudno dostępny. Nieruchomość od około 20 lat jest niezamieszkała, opuszczona i nikt jej nie dogląda. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, istnieje możliwość przyłącza do sieci wodociągowej oraz gazu ziemnego, w miejscowości brak kanalizacji sanitarnej gminnej. mości zabudowanej.
2. Działka nr ewidencyjny 290 z KW XXXX/XXXXXXXX/X:
Działka o pow. użytkowej 0,7500 ha, ma kształt nieregularny, wydłużony prostokątny. Jest to działka zabudowana wolnostojącym parterowym budynkiem mieszkalnym (pow. użyt: 78,80m2 i pow. zab: 92,00 m2) oraz czterema budynkami gospodarczymi dla rolnictwa. Na działce znajduje się również sad jabłoniowy o pow. 0,6500 ha. Na części rolnej działki znajdują się nasadzenia: 3 rzędy drzew jabłoni ok. 20 letnich łącznie 264 sztuki i 3 rzędy drzew jabłoni ok. 5 letnich łącznie 210 sztuk. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka częściowo ogrodzona od strony frontowej zachodniej oraz wzdłuż granicy północnej i południowej siatką ogrodzeniową na słupkach stalowych i podmurówce. Brama wjazdowej z prętów metalowych, dwuskrzydłowa rozwierana ręcznie. Teren podwórka częściowo utwardzony tj. wjazd na posesję, częściowo porośnięty trawą. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, istnieje możliwość przyłącza do sieci wodociągowej gminnej oraz gazu ziemnego, w miejscowości brak kanalizacji sanitarnej gminnej.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 345.647,00 zł.
- w tym wartość oszacowania działki nr 137 - 126.283,00 zł.Cena wywołania działki 137 wynosi 94.712,25 zł.
Rękojmia na działkę 137 wynosi 12,628,30 zł.Postąpienie w licytacji wynosi 1 % ceny wywołania tj. 948,00 zł.
- w tym wartość oszacowania działki nr 290 - 219.364,00 zł.Cena wywołania działki 290 wynosi 164.523,00 zł.
Rękojmia na działkę 290 wynosi 21.936,40 zł. Postąpienie w licytacji wynosi 1 % ceny wywołania tj.1.646,00 zł.
Rękojmia - przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwotach podanych wyżej.

Image things

Ossala, świętokrzyskie

50 850 zł | Działka | 1.22 ha.

  • cena: 50 850 zł
Image things

Lelitków, świętokrzyskie

50 920 zł | Działka | 0.6 ha.

  • cena: 50 920 zł
Image things

Tempoczów Rędziny, świętokrzyskie

29 663 zł | Działka | 0.58 ha.

  • cena: 29 663 zł