Popławce, podlaskie

1 600 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 600 zł
 • Miasto: Popławce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 1 600 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 500 zł
 • Numer oferty: 317548X743697419
 • Termin wpłaty wadium: 05-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 222/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 54765Syndyk masy upadłości x sprzeda udział w wysokości 1/21 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 67 o powierzchni 7,4078 ha oraz niezabudowane działki
ewidencyjne numer 35/7 o powierzchni 1,0168 ha, numer 478
o powierzchni 0,1923 ha z obrębu 0024 - Popławce, gmina
Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie. Na działce
ewidencyjnej numer 67 znajduje się:
- drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 92,00 m2,
- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 30,00 m2,
- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa drewniany, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 51 m2,
- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 152 m2
(zwanych dalej „Nieruchomością”).
Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej brak założonej księgi wieczystej.
2. Cena wywoławcza: 1 600,00 zł. (jeden tysiąc sześćset złotych).
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2023 r.,
do godz. 1400, w biurze syndyka masy upadłości Anety Lenkiewicz - Alfredy Falak, mieszczącym się przy ul. Warzelniczej 7 lok. 23, 03-255 Warszawa (tel. 721 001 370) lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data
wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś nadania oferty).

Image things

Hajnówka, podlaskie

73 365 zł | Mieszkanie | 48,02 m2

 • cena: 73 365 zł
 • 1 528 za m2
Image things

Klichy, podlaskie

27 600 zł | Działka | 0.46 ha.

 • cena: 27 600 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

100 000 zł | Działka | 0.0704 ha.

 • cena: 100 000 zł