Połczyn Zdrój, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 34 500 zł | Mieszkanie | 26,40 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie


Dariusz Makrocki


Kancelaria Komornicza, Ludowa 2, Białogard, 78-200 Białogard


tel. (94) 312-29-51 / fax. (94) 311-30-60


Sygnatura: Km 1040/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: a, położonego przy Powstańców Warszawskich 4A/3, 78-320 Połczyn Zdrój, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Dariusz MakrockiImage things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 600 000 zł | 1 172,13 m2

  • cena: 1 600 000 zł
  • 1 365 za m2
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

2 626 000 zł | 1 488,19 m2

  • cena: 2 626 000 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

749 000 zł | 309,26 m2

  • cena: 749 000 zł
  • 2 422 za m2