Włocławek, kujawsko-pomorskie

355 650 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, sala A 148, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: x położonej przy Al. Jana Pawła II 24 A, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 niewydzielonej nieruchomości położonej na działce gruntu nr 109 o pow. 1522 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym oraz wolnostojącym budynkiem garażu czterostanowiskowego

Suma oszacowania wynosi 474 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

250 760 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 75,60 m2 | 5 piętro

  • cena: 250 760 zł
  • 3 317 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

238 400 zł | Mieszkanie | 56,20 m2

  • cena: 238 400 zł
  • 4 242 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

115 000 zł | Działka | 0.0594 ha.

  • cena: 115 000 zł