Wola Matiaszowa, podkarpackie

354 750 zł | Dom | 177,88 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Lesku

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16,  Lesko,   38-600 Lesko

tel. 13 469 60 94  / fax. 13 469 60 94

Sygnatura: KM 270/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 270/20 w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, sala 10, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest x  położonej przy  Wola Matiaszowa 7A,Wola Matiaszowa,  38-610 Polańczyk, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku  (adres: ul.  Pl. Konstytucji 3 Maja 9, Lesko, 38-600 Lesko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka gruntowa nr 18/1 o powierzchni 0,3110 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, murowanym w całości podpiwniczonym z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek parterowy z niewykończonym poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynku 177,88 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Matiaszowa nr 7A gm. Solina obręb 0022 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 300,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Lesku ul. Plac Konstytucji 3 Maja9, 38-600  Lesko. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Tomasz Klucznik


Image things

Wola Wielka, podkarpackie

70 800 zł | Działka | 0.1416 ha.

  • cena: 70 800 zł
Image things

Maćkówka, podkarpackie

48 120 zł | Działka | 0.1604 ha.

  • cena: 48 120 zł
Image things

Kopki, podkarpackie

14 318 zł | Działka | 1.1632 ha.

  • cena: 14 318 zł