Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nidzica, warmińsko-mazurskie

144 000 zł | Dom | 107,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 144 000 zł
 • Miasto: Nidzica
 • Powierzchnia: 107,00 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 346 zł
 • Ulica: Żwirowa
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 14 400 zł
 • Numer oferty: 317357X743250097
 • Termin wpłaty wadium: 22-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości s w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/59/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.580, o powierzchni 0,045 ha, w obrębie 3, Nidzica, ul. Żwirowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny, o powierzchni użytkowe] 107 m2.

za 144.000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych.Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa raz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/59/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Ludwika Bandurskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, dostępnego na żądanie mailowe.

4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych), na rachunek bankowy masy upadłości Ludwika Bandurskiego w upadłości w Mbank S.A. o numerze: 63 1140 2004 0000 3402 8243 0635 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. WA2M/GUp-s/59/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, wadia osób, które przegrały przetarg zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. U wygrywającego wadium zostanie zaliczone na cenę sprzedaży.

5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf.

Image things

Nidzica, warmińsko-mazurskie

124 940 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,30 m2 | 3 piętro

 • cena: 124 940 zł
 • 2 484 za m2