Prudnik, opolskie

43 800 zł | Mieszkanie | 48,85 m2

- 78 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 43 800 zł
 • Miasto: Prudnik
 • Powierzchnia: 48,85 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 897 zł
 • Ulica: Klasztorna 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 380 zł
 • Numer oferty: 317335X743198573
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Prudnik

Lokal mieszkalny nr 10 położony na poddaszu (III piętrze) budynku przy ul. Klasztornej 8 w Prudniku, złożony z dwóch pokoi oraz kuchni o pow. użytkowej 48,85 m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 5,75 m2 oraz 3,50 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 58,10 m2

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 6 grudnia 2023 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium.
Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy
w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie
(jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

Historyczne ceny

Image things

Prudnik, opolskie

900 000 zł | Działka | 0.6588 ha.

 • cena: 900 000 zł
Image things

Prudnik, opolskie

900 000 zł | Działka | 0.6832 ha.

 • cena: 900 000 zł