Miłowice, opolskie

316 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 316 000 zł
 • Miasto: Miłowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 316 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 31 600 zł
 • Numer oferty: 317327X743179837
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Prudnik


Na działce znajduje się wolnostojący budynek mieszkalny i towarzyszący mu budynek gospodarczy – oba w złym stanie technicznym,


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 6 grudnia 2023 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium.
Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy
w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie
(jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

215 700 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 89,90 m2 | Parter

 • cena: 215 700 zł
 • 2 399 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

220 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,03 m2 | 3 piętro

 • cena: 220 000 zł
 • 4 072 za m2
Image things

Trzeboszowice, opolskie

200 000 zł | Mieszkanie | 73,51 m2

 • cena: 200 000 zł
 • 2 721 za m2