Kielce, świętokrzyskie

320 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,18 m2 | 4 piętro

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 320 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 45,18 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 7 083 zł
 • Ulica: Barwinek 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 32 000 zł
 • Numer oferty: 317326X743177495
 • Termin wpłaty wadium: 24-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PIONIER” w Kielcach

ogłasza przetarg w formie pisemnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 154 przy ul. Barwinek 4 w Kielcach, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Powyższy lokal, o pow. użytkowej 45,18 m2, jest położony na IV piętrze w budynku
5-cio kondygnacyjnym. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow.4,80 m2. W pobliżu nieruchomości, w której usytuowany jest lokal znajduje się szkoła, przedszkole, basen, kościół parafialny, teren rekreacyjny - stadion leśny, ścieżki rowerowe, wyciągi narciarskie Stadion, i Pod Telegrafem. Nieruchomość ma teren w pełni zurbanizowany z dobrą dostępnością do obiektów handlowo- usługowych.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 320 000,00 zł

Ofertę przetargową (załącznik nr 1, załącznik nr 2) - należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni
do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 1030 w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej i nienaruszonej kopercie. Opatrzonej: Imieniem i Nazwiskiem oferenta (nazwa w przypadku osób prawnych), adresem do korespondencji.

Z dopiskiem„Oferta przetargowa na nabycie i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Barwinek 4/154 w Kielcach” Nie otwierać przed 24.11.2023r. do godz. 1100.

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert jest jawne,nastąpi 24 listopada 2023r.o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 32 000,00 zł na rachunek bankowy– nr konta ING Bank Śląski o/Kielce 44 - z dopiskiem: „Wadium na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Barwinek 4/154 w Kielcach”. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni w terminie do dnia 24 listopada godz. 1100. Wadium uznaje się za wniesione w chwili uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

270 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 270 000 zł
 • 7 357 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

1 519 106 zł | Działka | 0.9257 ha.

 • cena: 1 519 106 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

140 000 zł | Mieszkanie | 58,80 m2

 • cena: 140 000 zł
 • 2 381 za m2