Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Lębork, pomorskie

303 615 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 303 615 zł
 • Miasto: Lębork
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 303 615 zł
 • Ulica: Pomorska 2d
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 317296X743107235
 • Termin wpłaty wadium: 23-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości prowadzącej działalność gospodarczą jako s w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 235/19 , działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lęborku przy ulicy Pomorskiej 2d. W skład nieruchomości wchodzi :
- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 230/7 o powierzchni 0,0813 ha
- budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, z poddaszem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 115,3 m2
Za najwyższą oferowaną cenę, nie niższa niż wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej tj. 303.615 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset piętnaście zł 0/100)
Wskazana cena wywoławcza jest ceną brutto a sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi Księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VI Wydział Gospodarczy oraz w kancelarii syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres pa*********l@w*.pl lub telefonicznie pod nr tel. *********. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu *********w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2023r. roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 235/19 , w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.

Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz AsSR Izabela Kuliberda (sygn. akt VI GUp 235/19) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości – Lębork ” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności które wynosi : 30.000 zł. ( trzydzieści tysięcy zł) i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 73 1240 3800 1111 0010 5193 5750 prowadzony przez Bank Pekao S.A. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 23 listopada 2023 roku pod rygorem odrzucenia oferty . Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek Upadłego.

Image things

Lębork, pomorskie

159 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,26 m2 | 1 piętro

 • cena: 159 000 zł
 • 3 102 za m2