Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

140 000 zł | Mieszkanie | 51,20 m2

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Bartoszyce
 • Powierzchnia: 51,20 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 2 734 zł
 • Ulica: Konopnickiej 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 317231X742955005
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomo\ci nr postępowania 1002/KNO/912/2023.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomo\ciami w Gdańsku.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.00 w dniu 21.12.2023 r., pok. nr 226, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomo\ciami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14.00 dnia 18.12.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomo\ciami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
Przedmiot przetargu:
Zbycie nieruchomo\ci położonej w Bartoszycach przy ulicy Konopnickiej 6, woj. warmińsko-mazurskie,
na którą składa się prawo własno\ci lokalu mieszkalnego nr 2A o pow. użytkowej 51,20 m² wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o pow. 10,90 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow.
4,50 m² w budynku gospodarczym oraz udział wynoszący 26/1000 w czę\ciach wspólnych budynków
i urządzeń infrastruktury, a także w prawie własno\ci gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka
nr 5/13 o pow. 0,6053 ha, obręb: 0005 5 Bartoszyce.


Cena wywoławcza: 140.000,00 zł netto
Wadium:· 14.000,00 zł
Minimalne postąpienie (w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji) 1.000,00 zł

Historyczne ceny

Image things

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

120 000 zł | Mieszkanie | 42,06 m2

 • cena: 120 000 zł
 • 2 853 za m2
Image things

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

135 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,43 m2 | 1 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 2 788 za m2
Image things

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

120 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,06 m2 | Parter

 • cena: 120 000 zł
 • 2 853 za m2