Żychlin, pomorskie

67 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 79,82 m2

- 87 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 67 500 zł
 • Miasto: Żychlin
 • Powierzchnia: 79,82 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 846 zł
 • Ulica: 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 000 zł
 • Numer oferty: 317100X742648203
 • Termin wpłaty wadium: 17-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lęborku
Michał Mertsch
Kancelaria Komornicza nr I w Lęborku
84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A
tel. 59 8622305  e-mail: [email protected]
  Km 254/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch w trybie art. 953 kpc ogłasza, że dnia  18-01-2024r. o godz.10:00 w  Sądzie Rejonowym w Lęborku, przy ul. Przyzamcze 2 (informacja o numerze sali w budynku Sądu),   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Lck, położonej w miejscowości Żychlin (województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb ewidencyjny nr 0026 Żychlin) w budynku nr 2, obejmującej dwa lokale wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej:
1) prawo odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego jedno pomieszczenie na poddaszu budynku o powierzchni 28,76m2, dla  którego Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz prawo związane z własnością lokalu, tj.  udział do 19/100 w prawie własności niżej opisanej nieruchomości wspólnej;
2) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze, składającego się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z ubikacją oraz korytarza o łącznej powierzchni 51,06 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz prawo związane z własnością lokalu, tj. udział do 35/100 w prawie własności niżej opisanej nieruchomości wspólnej;
Nieruchomość wspólną stanowi - działka gruntu nr 12/4, położona w Żychlinie, o obszarze 0,1146 ha - oraz części wspólne i urządzenia budynku czterolokalowego w Żychlinie nr 2 i budynek garażu - dla której Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X.
Egzekucja z powyższych lokali (i praw związanych) została połączona, gdyż stanowią one w sensie funkcjonalnym jeden, dwukondygnacyjny lokal. Do obydwu lokali jest wspólne wejście poprzez lokal nr 1 (na parterze) schodami wewnętrznymi do lokalu nr 3 (poddasze). Ogrzewanie obydwu lokali odbywa się za pomocą grzejników naściennych (ogrzewanie centralne), w ramach jednej instalacji, analogicznie jest z instalacją elektryczną. Do nieruchomości doprowadzona energia elektryczna i woda bieżąca, odprowadzanie ścieków do szamba.
Suma oszacowania wynosi 90.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    67.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.000,00zł na konto  komornika:
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu 70 19401076 3207 8288 0000 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (najpóźniej w tym dniu winny wpłynąć na konto).  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminach uzgodnionych z komornikiem  oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operaty szacunkowe (oddzielnie dla każdego z lokali)   można też pobrać samodzielnie w wersji elektronicznej (linki poniżej):

 • https://drive.google.com/file/d/1UizjL51F61wTw7ArcyHmTVfFaSCUnTsN/view?usp=drive_web
 • https://drive.google.com/file/d/1UicG4pOY_OPCRgeEfSnU_tDC96U77Afs/view?usp=drive_web

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Historyczne ceny

Image things

Żychlin, łódzkie

1 457 320 zł | Działka | 1.96 ha.

 • cena: 1 457 320 zł