Kolonowskie, opolskie

64 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,95 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 64 500 zł
 • Miasto: Kolonowskie
 • Powierzchnia: 51,95 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 242 zł
 • Ulica: Kościuszki 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 600 zł
 • Numer oferty: 317087X742617757
 • Termin wpłaty wadium: 04-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Strzelcach Opolskich

Monika Pawlewska

Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 6,  Strzelce Opolskie,   47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461-24-97 / fax. 

Sygnatura: Km 206/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 206/19 w dniu: 07.12.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  ul. Kościuszki 2/4, 47-110 Kolonowskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,95 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 4 i komórką nr 4 mieszczącą się w budynku gospodarczym. Pole powierzchni użytkowej przynależności wynosi 24,20 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1648/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony jest na 2 kondygnacji (I piętrze) budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.


Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
04.12.2023 13:00 - 14:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  14.12.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Monika Pawlewska


Image things

Kolonowskie, opolskie

114 882 zł | Działka | 0.1415 ha.

 • cena: 114 882 zł