Dębina, małopolskie

229 982 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3, Bochnia,  32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 555/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.12.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy  49,Dębina,  32-712 Bratucice, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 34 o powierzchni 0,40 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta położona w terenie płaskim.
Dostęp do drogi publicznej: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej.
Sąsiedztwo, otoczenie – bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowa mieszkalno- gospodarcza oraz tereny rolnicze.
Zagospodarowanie: Działka nr 34 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, 2-ma budynkami gospodarczymi. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony, na terenie nieruchomości nasadzenia roślinne – przydomowy ogródek, drzewa i krzewy.
Dodatkowa zabudowa: dwa budynki gospodarcze.
Budynek murowany parterowy o powierzchni zabudowy 82m2 oraz budynek gospodarczy murowano-drewniany o powierzchni zabudowy 118m2. Zabudowania w stanie pogorszonym, stare zniszczone pokrycia dachowe, widoczne prześwity w dachu, elewacja zniszczona z ubytkami.
Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna (szambo).
Opis budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany w latach 50-ych XXw.
Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy z werandą, nie jest podpiwniczony.
Konstrukcja: Budynek murowany, wybudowany w technologii mieszanej – murowano-drewnianej.
Elewacja wykończona, w części tynkowana, w części wykończona drewnem.
Dach: konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą (wymienione pokrycie dachowe).
Wykończenie wewnętrzne: Podłogi – w zależności od pomieszczeń: panele podłogowe (uginająca się podłoga w pokoju), płytki ceramiczne, wylewka betonowa (pom. gospodarcze). Ściany: okładziny malarskie, w łazience i w częściowo w kuchni płytki ceramiczne, częściowo boazeria drewniana. Stolarka okienna: PCV i drewniana. Stolarka drzwiowa: drewniana i płycinowa.
Media/instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna (szambo), energetyczna.
Ogrzewanie: piecem kaflowym, na dzień oględzin brak c.o (było ogrzewanie gazowe, gaz został odłączony).
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 64,80m2
Działka ewidencyjna nr 527/1 o powierzchni 0,27 ha, o kształcie długiego wąskiego prostokąta położona w terenie płaskim. Dostęp do drogi publicznej: dostęp do drogi powiatowej drogą gruntową porośniętą trawą.
Sąsiedztwo, otoczenie – bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Zagospodarowanie: Działka jest niezabudowana, zadrzewiona (las). Uzbrojenie: działka położona w terenie nieuzbrojonym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.12.2023 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 344 973,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 229 982,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 34 497,30 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
11.12.2023 12:00 - 12:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Michał Drzymała


Image things

Dębina, łódzkie

6 800 zł | Działka | 0.16 ha.

  • cena: 6 800 zł