Lublin, lubelskie

285 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 57,91 m2 | 2 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 285 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 57,91 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 4 921 zł
 • Ulica: Samsonowicza 39
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 38 000 zł
 • Numer oferty: 316735X741793373
 • Termin wpłaty wadium: 19-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Zachód w Lublinie

Izabela Jaskowska

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 8,  Lublin,   20-078 Lublin

tel. 733553557, 81 5347446 / fax. 81 5347446

Sygnatura: 415/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska, Kancelaria NR VI w Lublinie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie 415/21 w dniu 20-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, sala SALA XIV, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest xk   położonego przy  Samsonowicza 39/6, 20-485 LUBLIN, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE X WYDZIAŁ CYWILNY  (adres: ul.  KONRADA WALLENRODA 4D, LUBLIN, 20-607 LUBLIN)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 38 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie ul. Konrada Wallenroda4d, 20-607  Lublin. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 79 1020 3147 0000 8702 0100 0686.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Izabela Jaskowska


Historyczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

3 441 000 zł | Działka | 0.6995 ha.

 • cena: 3 441 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

114 750 zł | Mieszkanie | 21,70 m2 | 2 piętro

 • cena: 114 750 zł
 • 5 288 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

929 000 zł | Działka | 0.1889 ha.

 • cena: 929 000 zł