Koźmice Wielkie, małopolskie

386 582 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Wieliczce

Maciej Janawa

Kancelaria Komornicza, Zabierzowska 36c,  Niepołomice,   32-005 Niepołomice

tel. 604276461 / fax. 

Sygnatura: Km 779/22 i in.OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komorni Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 779/22 i in. w dniu 06-12-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą przy , 32-020 , sala 32, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są  c  położonej przy  ,Koźmice Wielkie,  32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Wieliczka, 32-020 Wieliczka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej nie jest prawnie uregulowany, brak ustanowionych służebności drogowych/brak wpisów w dz.
I KW. Dojazd od drogi publicznej zbiorczej urządzoną utwardzoną drogą po terenie działek sąsiadujących – 296/5, 297/5. Działka jest o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, położona na wzniesieniu w terenie z dostępem do sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym o powierzchni 15m2. Działka jest ogrodzona, na działce typowe nasadzenia roślinne. Przez teren działki powyżej zabudowań przebiega magistrala wodociągowa wraz ze strefą ochronną. Budynek został wybudowany w latach 80-ych XXw. Jest to budynek wolnostojący, 2-kondygnacyjny, ze strychem/poddaszem, konstrukcji murowanej, otynkowany, elewacja wykończona. Dach konstrukcji drewnianej, 2-spadowy, pokrycie dachowe z blachodachówki. Do budynku doprowadzane sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja (szambo). Powierzchnia zabudowy: 103 m2 (przyjęto wg kartoteki budynku), powierzchnia użytkowa około 90m2 (przyjęto z treści aktu notarialnego załączonego do akt księgi wieczystej nieruchomości).

Suma oszacowania wynosi 515 442,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 386 581,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 51 544,20 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. , 32-020  Wieliczka. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 93 1090 1665 0000 0001 1530 3895.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Maciej Janawa


Image things

Tarnów, małopolskie

337 000 zł | Działka | 0.1323 ha.

  • cena: 337 000 zł
Image things

Tylicz, małopolskie

135 000 zł | Działka | 0.5499 ha.

  • cena: 135 000 zł
Image things

Tarnów, małopolskie

345 000 zł | Działka | 0.1102 ha.

  • cena: 345 000 zł