Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kielce, świętokrzyskie

245 365 zł | Mieszkanie | 58,90 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 187/23 w dniu: 07.12.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Pocieszka 5/43, 25-519 Kielce, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Malików 146a, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 327 153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 245 364,75 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 32 715,30 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1240 4416 1111 0010 5199 9909 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 14.12.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

388 000 zł | Mieszkanie | 76,58 m2

  • cena: 388 000 zł
  • 5 067 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

128 455 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 19,74 m2 | 4 piętro

  • cena: 128 455 zł
  • 6 507 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

296 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 296 000 zł
  • 6 271 za m2