Rzeszów, podkarpackie

257 372 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,94 m2 | Parter

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 257 372 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 60,94 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 4 223 zł
 • Ulica: Skłodowskiej 6
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 34 316 zł
 • Numer oferty: 316404X741018171
 • Termin wpłaty wadium: 11-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

Sygnatura: KM 2161/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2161/15 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy  ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6/1, 35-036 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 60,94 m², znajdujący się w  budynku wielorodzinnym położonym w  Rzeszowie przy ulicy  Marii Skłodowskiej-Curie pod nr 6, lokal znajduje się na parterze (blok mieszkalny 3-kondygnacyjny), gmina M. Rzeszów, Obręb 207 Śródmieście. Z własnością lokalu związane jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, na której znajduje się budynek w udziale 6094/158700, a także udział w prawie własności części wspólnych budynku. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Pawła Potwory. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 343 162,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 371,50 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 34 316,20 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 25910100032015000307200001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.12.2023 o godzinie: 13.00  a zakończy się w dniu 21.12.2023 o godzinie: 13.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jakub Kwater


Historyczne ceny

Image things

Rzeszów, podkarpackie

392 667 zł | Lokal Użytkowy | 1,00 m2

 • cena: 392 667 zł
 • 392 667 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2