Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zabajka, podkarpackie

116 325 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 116 325 zł
 • Miasto: Zabajka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 116 325 zł
 • Ulica: Diamentowa 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 510 zł
 • Numer oferty: 316403X741015829
 • Termin wpłaty wadium: 24-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

Sygnatura: Km 1893/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1893/18 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy  ulicy Diamentowej 4, 35-060 Głogów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze  XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, o pow. zabudowy 66,00m2, wraz z murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 28,00m2, położona w Głogowie Młp. przy ul. Diamentowej 4, obręb 0013 Zabajka, gm. Głogów Małopolski, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, oznaczonej jako działka o nr. ew. 299/1 o pow. 0,1072 ha. Nieruchomość objęta jest KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 155 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 325,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 510,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 25910100032015000307200001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 29.11.2023 o godzinie: 13.00  a zakończy się w dniu 06.12.2023 o godzinie: 13.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jakub Kwater


Image things

Kombornia, podkarpackie

4 500 zł | Działka | 0.26 ha.

 • cena: 4 500 zł
Image things

Tuchla, podkarpackie

5 000 zł | Działka | 0.0229 ha.

 • cena: 5 000 zł
Image things

Czarna, podkarpackie

151 000 zł | Działka | 0.1794 ha.

 • cena: 151 000 zł