Nowa Dęba, Podkarpackie

Obiekt | 769 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 769 600 zł
 • Miasto: Nowa Dęba
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 769 600 zł
 • Ulica: Szypowskiego 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 70 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31625X74065753
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w Lublinie
sygn. akt V GUp 4/10
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości położonej w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, jako działki o nr ewid. 161/52, 161/81 o łącznej powierzchni 31.157 m2, dla której prowadzona jest KW TB1T/00053460/9 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, zabudowanej budynkami magazynowymi 600 m2 i 780 m2, częściowo zalesionej (cena oszacowania 769.600,00 zł).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG - V GUp 4/10 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku - NIE OTWIERAĆ", w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu,
wpłaceniu wadium na rachunek bankowy masy upadłości: BGŻ Oddział Krosno 41 2030 0045 1110 0000 0185 1000 w wysokości 70.000,00 zł

Image things

Leżajsk , Podkarpackie

58 010 zł | 2 pokoje | 30,55 m2 | 2 piętro

 • cena: 58 010 zł
 • 1 899 za m2
Image things

Gdynia , Karwiny

24 000 zł | Kawalerka | 21,84 m2 | Parter

 • cena: 24 000 zł
 • 1 099 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

94 353 zł | 2 pokoje | 37,59 m2 | Parter

 • cena: 94 353 zł
 • 2 510 za m2