Nowa Dęba, Podkarpackie

Obiekt | 769 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 769 600 zł
 • Miasto: Nowa Dęba
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 769 600 zł
 • Ulica: Szypowskiego 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 70 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31625X74065753
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w Lublinie
sygn. akt V GUp 4/10
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości położonej w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, jako działki o nr ewid. 161/52, 161/81 o łącznej powierzchni 31.157 m2, dla której prowadzona jest KW TB1T/00053460/9 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, zabudowanej budynkami magazynowymi 600 m2 i 780 m2, częściowo zalesionej (cena oszacowania 769.600,00 zł).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG - V GUp 4/10 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku - NIE OTWIERAĆ", w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu,
wpłaceniu wadium na rachunek bankowy masy upadłości: BGŻ Oddział Krosno 41 2030 0045 1110 0000 0185 1000 w wysokości 70.000,00 zł

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

87 867 zł | 3 pokoje | 57,40 m2

 • cena: 87 867 zł
 • 1 531 za m2
Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

770 800 zł | 560,00 m2

 • cena: 770 800 zł
 • 1 376 za m2
Image things

Tyczyn , Podkarpackie

2 146 596 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 146 596 zł
 • 2 146 596 za m2