Nysa, opolskie

510 667 zł | Dom | 205,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 510 667 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 205,40 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 2 486 zł
 • Ulica: 11 Listopada 36a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 76 600 zł
 • Numer oferty: 316214X740573191
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 178/20 w dniu 14-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, sala 210, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest Ms. położonej przy 11 Listopada 36A, 48-304 Nysa, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , NYSA, 48-300 NYSA) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nysie, przy ulicy 11-go Listopada nr 36A, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie, dla której w V Wydziale Sądu Rejonowego w Nysie prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Na działce nr 39/125 am 48 o pow. 0,0304 ha posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 205,40 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej . UWAGA ! Nieruchomość obciążona prawem służebności osobistej ( OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE) Treść wpisu SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA POLEGAJĄCA NA KORZYSTANIU Z CAŁEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W NYSIE PRZY ULICY 11 LISTOPADA NR 36A ORAZ NA SWOBODNYM PORUSZANIU SIĘ PO CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 39/125. Powyżej wskazane prawo nie wygaśnie w skutek przysądzenia własności nieruchomości Oszacowana wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej: 766 000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) Oszacowana wartość służebności : 251 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) Oszacowana wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej, pomniejszona o wartość służebności: 515 000,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy złotych) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 510.666,67 zł.

Suma oszacowania wynosi 766 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 510 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 76 600,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Nysie ul. Plac Kościelny6, 48-300 Nysa.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Image things

Nysa, opolskie

107 000 zł | Działka | 0.0554 ha.

 • cena: 107 000 zł
Image things

Nysa, opolskie

86 825 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,02 m2

 • cena: 86 825 zł
 • 1 887 za m2
Image things

Nysa, opolskie

210 000 zł | Działka | 0.1041 ha.

 • cena: 210 000 zł