Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Otyń, lubuskie

98 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,62 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 98 625 zł
 • Miasto: Otyń
 • Powierzchnia: 37,62 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 2 622 zł
 • Ulica: S. Żeromskiego 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 150 zł
 • Numer oferty: 316097X740299177
 • Termin wpłaty wadium: 26-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Nowej Soli

Izabela Maniak

Kancelaria Komornicza, Długa 4,  Nowa Sól,   67-100 Nowa Sól

tel. 68 3766112 / fax. 68 3766112

Sygnatura: Km 293/20 i innaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 293/20 i inna w dniu 27-11-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, sala 106, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x   położonego przy  Żeromskiego 1/12, 67-106 Otyń, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul.  Piłsudskiego 24/67-100, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny na który składają się: 2 pokoje (jeden z balkonem), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o powierzchni użytkowej 37,62 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 1,80 m2. Lokal mieszkalny nr 12 położony jest na III kondygnacji. Lokal wymaga remontu. Instalacje wewnętrzne: wodna, elektryczna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i ciepłej wody (zasilanie z lokalnej kotłowni z kotłem gazowym), domofonowa, w lokalu brak instalacji gazowej. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej, bezpłatnej służebności na rzecz osoby trzeciej (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 08.08.2022 roku, który znajduje się w aktach sprawy). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w czwartki od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego ( po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem )

Suma oszacowania wynosi 131 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 150,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego24, 67-100  Nowa Sól. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0405 8460.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Izabela Maniak


Image things

Przewóz, lubuskie

102 800 zł | Działka | 0.2056 ha.

 • cena: 102 800 zł
Image things

Długie, lubuskie

92 000 zł | Działka | 0.3289 ha.

 • cena: 92 000 zł
Image things

Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

200 000 zł | Mieszkanie | 43,40 m2

 • cena: 200 000 zł
 • 4 608 za m2