Kielce, Świętokrzyskie

Obiekt | 500 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 500 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 500 000 zł
 • Ulica: Olszewskiego 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31609X74028281
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-27 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak niżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,4567 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego tej działce (wiata 6-segmentowa) dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działki.

Cena wywoławcza netto: 500 000 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12.00 (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 5 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 50 000 zł na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2019 r.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

84 000 zł | Kawalerka | 31,10 m2 | 10 piętro

 • cena: 84 000 zł
 • 2 701 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 833 zł | Kawalerka | 53,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 144 833 zł
 • 2 697 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

 • cena: 219 739 zł
 • 4 377 za m2