Biłgoraj, lubelskie

203 333 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 203 333 zł
 • Miasto: Biłgoraj
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 203 333 zł
 • Ulica: Stanislawa Nowakowskiego 16
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 30 500 zł
 • Numer oferty: 316077X740252337
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Biłgoraju

Monika Kniaź

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 12/1,  Biłgoraj,   23-400 Biłgoraj

tel. 798 805 286 / fax. 

Sygnatura: KM 94/22OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Monika Kniaź Kancelaria Komornicza nr III w Biłgoraju na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 94/22 w dniu 07-12-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest s  położonej przy  Nowakowskiego 16, 23-400 Biłgoraj, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biłgoraju  (adres: ul.  Kościuszki 29, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość gruntowa położona jest w południowo – zachodniej części miasta Biłgoraja przy ulicy Nowakowskiego pod nr 16. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu przylegającą bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Nowakowskiego w Biłgoraju oraz gruntowej drogi gminnej, która w terenie uległa zatarciu. W bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu nieruchomości zlokalizowane są inne zabudowane nieruchomości
gruntowe, pod zabudową mieszkaniową – jednorodzinną oraz działki niezabudowane, a także tereny zadrzewione i ugory. Nieco dalej znajduje się główna ulica wylotowa z miasta Biłgoraja – ulica Krzeszowska. W bliskim sąsiedztwie wycenianej nieruchomości znajdują się ogrody działkowe. Ulica Nowakowskiego posiada nawierzchnię utwardzoną masą bitumiczną i odchodzi bezpośrednio od ulicy Polnej oraz posiada urządzony chodnik dla pieszych z kostki brukowej. Odległość nieruchomości od centrum miasta wynosi około 2 – 3 km. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, położenie nieruchomości należy uznać jako średnio atrakcyjne.
Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz zabudową towarzyszącą. Dostępne urządzenia infrastruktury technicznej: linia energetyczna, linia telefoniczna, wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna, utwardzona droga dojazdowa. Budynek mieszkalny – jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem prawdopodobnie w części użytkowym, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej. Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy,przykryty blachą trapezową – powlekaną. Od strony południowej powłoka blachy złuszczyła się. Rynny i rury spustowe oraz obróbki dekarskie wykonano prawdopodobnie z blachy stalowej – ocynkowanej, malowanej lub powlekanej. Budynek wzniesiono w 1993 roku. Z informacji
zawartej na mapie zasadniczej wynika, że budynek był rozbudowywany; dobudowano część od północy wraz z zadaszeniem wejściowym oraz dobudowano część od wschodu (od strony ulicy Nowakowskiego). Z zewnątrz budynek jest otynkowany i pomalowany farbą fasadową. Okna zespolone o profilach z PCW, brązowe. Okna dachowe również w ciemnej kolorystyce. Podokienniki z blachy stalowej – powlekanej, zamontowane przy części okien. Budynek jest
wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i telefoniczną. Na dachu znajduje się niewielka instalacja fotowoltaiczna. Wiata gospodarcza – obiekt wolnostojący o konstrukcji szkieletowej. Słupy wykonano z cegły silikatowej, dach o konstrukcji prawdopodobnie drewnianej, dwuspadowej, pokryty prawdopodobnie eternitem falistym. We wiacie graciarnia. Garaż samochodowy – to obiekt drewniany, wykonany z desek i bali. Wrota drewniane
rozwierne. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej, pokryty blachą trapezową –powlekaną. Powierzchnia 26 m2. Ogrodzenie – nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie wykonano z siatki stalowej, rozpiętej na stalowych słupkach, zabetonowanych w gruncie. Wysokość ogrodzenia wynosi około 1,50 m. Brama wjazdowa jest stalowa – przesuwna, furtka również stalowa – rozwierna. Ogrodzenie nieco skorodowane, aktualnie w zadowalającym stanie. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych, w tym szpaler żywotników od strony ulicy Nowakowskiego.

Suma oszacowania wynosi 305 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Biłgoraju ul. Kościuszki29, 23-400  Biłgoraj. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 73 9602 0007 0019 3164 2000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Monika Kniaź


Image things

Zaścianki, lubelskie

30 303 zł | Działka | 0.2333 ha.

 • cena: 30 303 zł
Image things

Lublin, lubelskie

166 978 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,32 m2 | Parter

 • cena: 166 978 zł
 • 2 004 za m2
Image things

Staw Noakowski, lubelskie

33 zł | Działka | 0.0038 ha.

 • cena: 33 zł