Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 180 000 zł | 3 pokoje | 58,10 m2 | 3 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 58,10 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 098 zł
 • Ulica: 1 Maja 139
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31607X74023597
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-20 - Co to znaczy?

Opis

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” w Kielcach, ul. Karczówkowska 3, tel. 41-361-45-11 wew. 105, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

pow. 58,00 m2, 3-pok. z kuchnią, łazienką, wc i przedpokojem, III piętro (bud. IV p) ul. 1 Maja 139/28.

Cena wywoławcza: 180 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. o godz. 10:15 w biurze Spółdzielni ul. Karczówkowska 3, pok. 9 Ip. Oferty należy składać w Kancelarii, w zamkniętych kopertach, do godz. 900 w dniu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 5 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni: nr 73 8493 0004 0000 0050 4540 0001. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie zaoferowanej kwoty.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarty akt notarialny – umowa przeniesienia własności przedmiotowego lokalu.

Koszt aktu notarialnego wynoszący ok. 1 700 zł pokrywa Nabywca.

Mieszkania można oglądać w godz. 9.00–14.00 (po wcześniejszym skontaktowaniu się z ADM Oś. Chęcińskie tel. 41- 361 37 67, ADM Oś. Herby tel. 41- 366 17 45, ADM Oś. Podkarczówka tel. 41- 34541 42).

Warunki przetargu do wglądu osób zainteresowanych znajdują się w biurze Spółdzielni pok.11 Ip. i na stronie internetowej.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

 • cena: 144 975 zł
 • 3 014 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 833 zł | Kawalerka | 53,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 144 833 zł
 • 2 697 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

 • cena: 219 739 zł
 • 4 377 za m2