Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

200 000 zł | Mieszkanie | 43,40 m2

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 200 000 zł
 • Miasto: Kostrzyn Nad Odrą
 • Powierzchnia: 43,40 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 4 608 zł
 • Ulica: Osiedle Słowiańskie 8
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 316009X740093081
 • Termin wpłaty wadium: 18-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Opis
Referendarz sądowy w funkcji sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale V Gospodarczym obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 02.10.2023 r. wydanym w sprawie po ogłoszeniu upadłości dłużnika s osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt GW1G/GUp/8/2022, postanowił:

wyznaczyć termin drugiego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 22 o pow. użytkowej 43,40 m² (powierzchnia użytkowa lokalu z powierzchnią pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy - 45,10 m²) stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Osiedle Słowiańskie 8 w Kostrzynie nad Odrą wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 3567/100000 w nieruchomości wspólnej, dla którego to Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, ujętego w poz. 2.1 w spisie inwentarza dostępnym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wchodzącego w skład masy upadłości upadłej Ewy Schabowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za cenę wywoławczą 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),

termin i miejsce posiedzenia w przedmiocie otwarcia ofert ustalić na dzień 22.01.2024 r., godz. 10:00, sala nr 5 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydz. Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15 ,

termin składania ofert ustalić do dnia 18.01.2024 r. do godz. 9:00 - decyduje data wpływu,

termin wpłaty wadium w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) ustalić do dnia 18.01.2024 r.

i w tym zakresie zmienić postanowienie o zatwierdzeniu warunków przetargu z dnia 05.04.2023r., zmienione postanowieniem z dnia 25.04.2023r. oraz postanowieniem z dnia 02.06.2023r., a także postanowieniem z dnia 17.07.2023r., pozostawiając pozostałe warunki przetargu.

Postanowienie jest prawomocne co oznacza, że nie przysługuje od niego środek zaskarżenia.

Historyczne ceny

Image things

Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

272 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,96 m2

 • cena: 272 250 zł
 • 5 240 za m2