Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Przemyśl, podkarpackie

165 814 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 82,00 m2 | 1 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 165 814 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 82,00 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 2 022 zł
 • Ulica: Słowackiego 4
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 16 581 zł
 • Numer oferty: 315914X739870591
 • Termin wpłaty wadium: 29-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 216/2022, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 53097


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Przemyśl, sygn. akt
V GUp 144/21, zaprasza do składania ofert, na sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza poszczególnych nieruchomości zawartych w masie upadłości, w postaci:


1) Prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Słowackiego 4 w Przemyślu, działka gruntu nr 831, obręb nr 207, pow. przemyski grodzki, woj. podkarpackie, dla którego Sąd
Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, cena wywoławcza 165.814,20 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście zł 20/100),


Wpłacić wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu sprzedaży na rachunek masy upadłości: mBank 21 1140
1094 0000 2670 6000 1005 (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy).

Złożyć pisemną ofertę w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości Marii Wanat, sygn. akt V GUp 144/21 - NIE OTWIERAĆ”, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Syndyk Masy Upadłości Marii Wanat, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin.

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

85 215 zł | Działka | 0.2566 ha.

 • cena: 85 215 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

36 465 zł | Działka | 0.1098 ha.

 • cena: 36 465 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

350 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 350 000 zł