Rogów, świętokrzyskie

125 221 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Kancelaria Komornicza nr VI Busku-Zdroju na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 605/20 w dniu 23-11-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza-Wielka, sala 1, odbędzie się pierwsza licytacja:


nieruchomości, której właścicielem jest r położonej przy , ,w miejscowości : ROGÓW, 28-520 Opatowiec, dla której Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/0037152/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 30 ma pow. 2,3120 ha, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz czterema budynkami gospodarczymi. Stan techniczny budynku - średni, stan techniczny budynków gospodarczych - słaby. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka częściowo ogrodzona. Przeznaczenie działki w "Studium"-tereny zabudowy zagrodowej, uprawy polowe. Na działce ustanowione jest prawo służebności osobistej. Wartość działki została pomniejszona o wartość ustanowionego prawa służebności.

Suma oszacowania wynosi 166 961,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 220,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 696,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju ul. Kościuszki3, 28-500 Kazimierza Wielka.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Rogów, wielkopolskie

91 725 zł | Działka | 1.3613 ha.

  • cena: 91 725 zł