Rogów, świętokrzyskie

84 245 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Kancelaria Komornicza nr VI Busku-Zdroju na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 605/20 w dniu 23-11-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza-Wielka, sala 1, odbędzie się pierwsza licytacja:


nieruchomości, której właścicielem jest r położonej przy , ,w miejscowości :ROGÓW, 28-520 Opatowiec, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/0037152/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 453 o pow. 0,8800 ha, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny jest jednokondygnacyjny, parterowy. Stan techniczny budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych - słaby. Kształt działki nieregularny, wielokątny. Przeznaczenie działki w "Studium" - tereny zabudowy zagrodowej, uprawy polowe.

Suma oszacowania wynosi 112 327,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 245,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 232,70 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju ul. Kościuszki3, 28-500 Kazimierza Wielka.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Rogów, wielkopolskie

91 725 zł | Działka | 1.3613 ha.

  • cena: 91 725 zł