Jaziewo, podlaskie

230 853 zł | Dom | 87,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 230 853 zł
 • Miasto: Jaziewo
 • Powierzchnia: 87,91 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 2 626 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 34 628 zł
 • Numer oferty: 315741X739465425
 • Termin wpłaty wadium: 25-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Piotr Celiński

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 1, Sejny,  16-500 Sejny

tel. 875627071 / fax. 875627071

Sygnatura: Km 1510/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2024 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Augustowie I Wydział Cywilny, Młyńska 59, 16-300 Augustów,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy  ,JAZIEWO,  16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,91 m2, będącej własnością dłużnika: x
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntowych rolnych o numerach 11, obręb 24-Kopiec, 832, 833 obręb 20-Jaziewo, gmina Sztabin, powiat augustowski. Nieruchomość gruntowa rolna z zabudową zagrodową o łącznej powierzchni 2,8691ha.
Nieruchomość składa się z dwóch kompleksów rolnych oddalonych od siebie o ok. 3,00 km. Pierwszy kompleks gruntów rolnych składający się z działki nr 11 o powierzchni 1,02ha, obręb 24-Kopiec z zabudową zagrodową. Drugi kompleks gruntów składa się z działek o numerach 832 o powierzchni 1,0074ha, działki 833 o powierzchni 0,8417ha, obręb 20-Jaziewo. Uśredniony współczynnik bonitacji dla całej nieruchomości wynosi 0,08 co świadczy o niskich walorach produkcyjnych gleby.
Na zabudowę zagrodową składają się:
-budynek mieszkalny, parterowy z częściowym podpiwniczeniem bez poddasza użytkowego, konstrukcji murowanej, wybudowany w latach 70-tych XX w. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 87,91 m2, stan techniczny określa się jako przeciętny.
-budynek stodoły z dobudówką, konstrukcja drewniana wykonana w latach 60-tych XX w., powierzchnia użytkowa 73,49m2, stan techniczny określa się jako zły,
-budynek obory z dobudówką, wykonany w 1975 r., dobudówka wykonana w 2000 roku, konstrukcja budynku murowana przystosowana do chowu 32 sztuk bydła, powierzchnia użytkowa 215,88m2,
-suszarnia do tytoniu, konstrukcja murowana wykonana w latach 70-tych. Budynek o p.u. 16,68m2 o przeciętnym stanie technicznym,
-budynek gospodarczy z szopą wykonany w latach 50-tych, konstrukcja drewniana, powierzchnia użytkowa 53,68m2, stan techniczny należy określić jako zły.
Działka zabudowana oznaczona nr 11 posiada przyłącze energetyczne, wodociąg gminny, ścieki odprowadzone do szamba kopanego. Zabudowana część działki ogrodzona płotem z siatki z bramą metalową, brak podjazdów i chodników. Na działce znajduje się sad owocowy, kilka sztuk krzewów ozdobnych.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński, Kancelaria Komornicza nr 1 w Sejnach informuje, że w KW XXXX/XXXXXXXX/X istnieje wpis dożywotniej służebności osobistej oszacowanej przez biegłego na kwotę 81.131,00 zł. o którą wartość pomniejszono wysokość oszacowania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 346 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 853,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 34 628,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. . W celu ustalenia terminu oględzin nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią komornika pod nr tel. 87 562 70 71.  Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w kancelarii komorniczej pod adresem: ul. 11 Listopada 1, Sejny, 16-500 Sejny

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Piotr CelińskiImage things

Potoka, podlaskie

88 000 zł | Działka | 0.3222 ha.

 • cena: 88 000 zł
Image things

Słobódka, podlaskie

436 500 zł | Działka | 1.0794 ha.

 • cena: 436 500 zł
Image things

Grajewo, podlaskie

221 400 zł | Działka | 0.1275 ha.

 • cena: 221 400 zł