Zamość, lubelskie

346 500 zł | Dom | 110,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 346 500 zł
 • Miasto: Zamość
 • Powierzchnia: 110,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 3 150 zł
 • Ulica: Obroncow Pokoju 37a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 46 200 zł
 • Numer oferty: 315738X739458399
 • Termin wpłaty wadium: 11-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: KM 325/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 325/20 w dniu 12-01-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest s/span>  położonej przy  Obrońców Pokoju 37A, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu  (adres: ul.  Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na terenie miasta Zamość przy ul. Obrońców Pokoju 37a, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 57 działką nr 36/1 o powierzchni 0,0481 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, murowanym, piętrowym z poddaszem użytkowym, wykonanym w latach 60-tych w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 110m2.

Suma oszacowania wynosi 462 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 346 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 46 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu ul. Wyszyńskiego11, 22-400  Zamość. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank PEKAO SA II O/Zamość 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Aleksandra Puchacz


Image things

Zamość, lubelskie

1 zł | Lokal Użytkowy | 768,61 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

2 400 000 zł | Działka | 0.5298 ha.

 • cena: 2 400 000 zł
Image things

Zamość, lubelskie

13 433 zł | Działka | 0.0097 ha.

 • cena: 13 433 zł