Struża, lubelskie

21 709 zł | Dom | 32,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 21 709 zł
 • Miasto: Struża
 • Powierzchnia: 32,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 678 zł
 • Ulica: 41
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 3 256 zł
 • Numer oferty: 315734X739449031
 • Termin wpłaty wadium: 19-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Grzegorz Oleszek

Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Lublin, 20-020 Lublin

tel. 815325251 / fax. 815325251

Sygnatura: Kmp 104/01

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorz Oleszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Struża, 21-044 Trawniki, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 947/1 o powierzchni 700m2 zabudowana domem mieszkalnym murowanym o powierzchni zabudowy 42m2 i o powierzchni użytkowej 32m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji murowanej, wybudowany sposobem gospodarczym w 1982 roku, w 1990 roku dokonano rozbudowy poprzez dostawienie przedsionka i niewykończonego pomieszczenia gospodarczego

Suma oszacowania wynosi 32 563,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 708,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 256,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 39 1240 5497 1111 0000 5000 9910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grzegorz Oleszek


Image things

Piotrków Drugi, lubelskie

17 840 zł | Działka | 0.1986 ha.

 • cena: 17 840 zł
Image things

Kolonia Kaliszany, lubelskie

21 113 zł | Działka | 0.87 ha.

 • cena: 21 113 zł
Image things

Kąty Pierwsze, lubelskie

8 250 zł | Działka | 0.25 ha.

 • cena: 8 250 zł