Jasienica Górna, opolskie

40 575 zł | Dom | 86,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Karol Chrostek

Kancelaria Komornicza, Rynek 40, Nysa, 48-300 Nysa

tel. 774334020 / fax. 774355946

Sygnatura: KM 1174/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Karol Chrostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, sala 210, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: s, położonej przy ,JASIENCA GÓRNA 51, 48-385 OTMUCHÓW , dla której SĄD REJONOWY W NYSIE WYDZIAŁ V KSIAG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 164 arkusz mapy 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zwartej zabudowie z budynkiem gospodarczym. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i typu zagrodowego oraz grunty upraw rolnych o pow. 0,1600ha,
Działka gruntowa nr 164 jest zabudowana i posadowione są na niej:
- budynek mieszkalny - budynek dwukondygnacyjny (w tym poddasze nieużytkowe), o powierzchni zabudowy 68,00 m2, powierzchni użytkowej 86,70 m2
- budynek gospodarczy - budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 67,00 m2

Suma oszacowania wynosi 54 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 410,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 74160014621819906360000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Chrostek


Image things

Namysłów, opolskie

123 000 zł | Działka | 0.1293 ha.

  • cena: 123 000 zł
Image things

Sułoszów, opolskie

20 700 zł | Mieszkanie | 42,70 m2

  • cena: 20 700 zł
  • 485 za m2
Image things

Przylesie, opolskie

11 680 zł | Działka | 0.32 ha.

  • cena: 11 680 zł