Jasło, Podkarpackie

Mieszkanie | 80 800 zł | 37,37 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 800 zł
 • Miasto: Jasło
 • Powierzchnia: 37,37 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 162 zł
 • Ulica: Mickiewicza 154
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31572X73941627
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 41 o powierzchni 37,37 m2 zlokalizowanego na III piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza 154 i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w wysokości 3737/361762 w działce nr ew. 11/1 i udział w wysokości 6/516 w działce nr ewidencyjny 11/6.
Wartość rynkowa mieszkania (wysokość wkładu budowlanego) ustalona przez Zarząd na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego wynosi 80 800,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Wkład budowlany Orientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych
80 800,00 zł 276,38 zł
Postępowanie przetargowe, na udostępniany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny będzie prowadzone na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego ze Spółdzielni na oferenta. Spółdzielnia dopuszcza ratalną formę spłaty wkładu budowlanego przy wniesieniu zaliczki w wysokości co najmniej 30 % wkładu. Kwota uzupełnienia wkładu budowlanego
spłacana będzie w miesięcznych ratach i jest powiększana o wskaźnik 2,05 stopy procentowej WIBOR 3 miesięczny.
Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 8 100,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sto złotych) które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.
Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 6 czerwca 2019 r. w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM, I piętro - pokój nr 6.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040, oraz na stronach:
www.jsm-jaslo.com.pl

Image things

Jasło , Podkarpackie

1 750 000 zł | 924,00 m2

 • cena: 1 750 000 zł
 • 1 894 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

367 600 zł | 135,00 m2

 • cena: 367 600 zł
 • 2 723 za m2