Sanok, Podkarpackie

Mieszkanie | 110 000 zł | 38,60 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Sanok
 • Powierzchnia: 38,60 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 850 zł
 • Ulica: Sadowa 34
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31571X73939285
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-26 - Co to znaczy?

Opis

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/21 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro). Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 92 1020 2980 0000 2002 0002 6047 do dnia 26.05.2019 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone przelewem w dniu 27.05.2019 r. na wskazane konto bankowe. Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1. Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Krosno , Podkarpackie

633 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 633 300 zł
 • 633 300 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

1 750 000 zł | 924,00 m2

 • cena: 1 750 000 zł
 • 1 894 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

275 040 zł | 35,60 m2 | 4 piętro

 • cena: 275 040 zł
 • 7 726 za m2