Ciechanowiec, podlaskie

25 053 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr D , odbędzie się pierwsza licytacja:
Nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 1385/2 o pow. 0,0066ha i 1386/1 o pow. 0,0628ha położone w jednostce ewidencyjnej Ciechanowiec miasto, obręb 0005Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

-Działka nr 1385/2: Kształt działki: niekorzystny, Ogrodzenie: drewniane, Nawierzchnia drogi dojazdowej: działka ma dostęp do drogi asfaltowej, Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni, Media infrastruktury technicznej w zasięgu: Energia, wodociąg, telefon, Zagospodarowanie działki: teren w części zabudowany budynkiem mieszkalnym (częścią budynku). Ograniczenie, uciążliwości sąsiedztwa: Działka położona przy ulicy. Wejście do budynku znajduje się od strony nieruchomości sąsiedniej działki 1385/3. Brak uregulowanego stanu prawnego z tego tytułu. Działka 1385/2zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie quasi bliźniakiem Na tę działkę nie jest prowadzona kartoteka budynków. Powierzchnia zabudowy budynku ok. 40m2.

Suma oszacowania działki ozn nr ewid 1385/2 wynosi 33 404,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 053,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj.3 340,40zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, poszczególnych działek.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Fasty, Zawady

1 865 200 zł | Działka | 0.7376 ha.

  • cena: 1 865 200 zł
Image things

Nowy Janów, podlaskie

15 799 zł | Działka | 0.3606 ha.

  • cena: 15 799 zł
Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.0663 ha.

  • cena: 1 500 000 zł