Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rogawka, podlaskie

38 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 38 000 zł
 • Miasto: Rogawka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 38 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 5 700 zł
 • Numer oferty: 315404X738676171
 • Termin wpłaty wadium: 26-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 490/21, w dniu w dniu 27-11-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości:
- działki o numerze ewidencyjnym 227/1 o powierzchni 1,2600 ha. Użytki to las klasy V, drzewostan to sosna w wieku 56 lat, zadrzewieniu 0,8 i bonitacji II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie przeznaczonym pod tereny leśne.
- działki o numerze ewidencyjnym 205/6 o powierzchni 1,4416 ha. Użytki to grunty zabudowane i grunty orne klasy IVa i IVb. Zabudowę stanowi: dom w technologii drewnianej, z dobudowaną murowaną sienią i kotłownią, o powierzchni całkowitej 89,98 m2, oraz budynki inwentarskie w technologii drewnianej (stodoła) i murowanej (obora i budynek gospodarczy z garażem).  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie przeznaczonym pod uprawy rolne i teren zabudowy zagrodowej.
położonej w gminie Siemiatycze, obręb Rogawka, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej własność dłużniczki Jx

Suma oszacowania wynosi 57.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 38.000,00 zł. Rękojmia wynosi 5.700,00 zł.

W dziale III księgi wieczystej o numerze XXXX/XXXXXXXX/X ujawnione są:
- prawo osobiste na rzecz x o treści: dożywotnie świadczenia polegające na: przyjęciu ich jako domowników, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dostarczeniu im wyżywienia, mieszkania, ubrania - to jest bielizny osobistej, odzieży, obuwia, pościeli: światła i opału, zapewnieniu opieki lekarskiej i pomocy w razie choroby, sprawieniu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom;
- zakaz zbywania i obciążania nieruchomości położonej w miejscowości Rogawka ozn. nr działki 227/1 o pow. 1,26 ha ha ustanowiony w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 401/23). Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA  07 10201332 0000 1402 0032 2107

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Image things

Płociczno Osiedle, podlaskie

2 775 zł | Lokal Użytkowy | 34,00 m2

 • cena: 2 775 zł
 • 82 za m2
Image things

Kumelsk, podlaskie

269 133 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 269 133 zł
Image things

Topczykały, podlaskie

460 133 zł | Działka | 1.5211 ha.

 • cena: 460 133 zł