Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

43 213 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,40 m2 | 1 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidia Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2024 r. o godz.11:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Ul.Toruńskiej 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 85-714 Bydgoszcz, Koszalińska 18/109, należącego do dłużnika q. Dla przedmiotowego prawa nie została założona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 57 617,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 212,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 761,70 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 14 1600 1462 1818 1487 6000 0001 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, III p., nie później jednak niż do dnia 09.01.2024 r.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W dniu 03-01-2024 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 9:15. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidii Woźny w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

260 363 zł | Lokal Użytkowy | 79,76 m2

  • cena: 260 363 zł
  • 3 264 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

3 300 000 zł | Działka | 0.1605 ha.

  • cena: 3 300 000 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

200 000 zł | Mieszkanie | 60,60 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 3 300 za m2