Słońsk, lubuskie

Dom | 661 725 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie


Marcin Małuszek


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin, 69-200 Sulęcin


tel. 957559090 / fax. 957559090


Sygnatura: Km 53/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: K, położonej przy , 66-436 Słońsk, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 882 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 661 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 96 10901900 0000 0001 0506 3822.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 13:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin MałuszekImage things

Nowa Sól, lubuskie

159 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,21 m2 | 1 piętro

  • cena: 159 000 zł
  • 2 685 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

80 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,43 m2 | 3 piętro

  • cena: 80 000 zł
  • 1 687 za m2
Image things

Jasień, lubuskie

47 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,06 m2

  • cena: 47 750 zł
  • 1 222 za m2