Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Czerwonka, podlaskie

270 389 zł | Dom | 156,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sokółce

Monika Agnieszka Góralczuk

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 24,  Sokółka,   16-100 Sokółka

tel. 856670295 / fax. 

Sygnatura: Gkm 59/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Gkm 59/22 w dniu 29-11-2023 o godz. 08:20 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, sala III, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest x  położonej przy  ,Czerwonka,  16-150 Suchowola, dla której   (adres: ul.  , Sokółka, 16-100 Sokółka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana murowanym domem mieszkalnym(pow.156m2), budynkiem inwertarskim fermy drobiu(pow.1932m2) oraz budynkiem inwentarsko-gospodarczym(pow.149m2), działkę rolną o numerze ewidencyjnym 26, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Suchowola, w miejscowości Czerwonka , o powierzchni całkowitej 4,8900ha
dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X
W dziale III KW XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości dokonano wpisu ograniczonego prawa rzeczowego: ustanowionej nieodpłatnie dożywotniej osobistej służebności działki o numerze 26 polegającej na prawie zamieszkiwania przez uprawnionego Wacława Małyszkę w jednym pokoju domu mieszkalnego (ogrzanym, oświetlonym i położonym od strony drogi) z użytkowaniem kuchni i łazienki, dostępem do budynków gospodarczych oraz dożywotnim dostępem do 5000m2 gruntu. Ponadto w tejże KW dokonano wpisu ograniczonego prawa rzeczowego: ustanowionej nieodpłatnie dożywotniej osobistej służebności polegającej na prawie współzamieszkiwania przez uprawnionych: x w całym budynku mieszkalnym położonym na działce o numerze 26. Służebność ustanowiona na rzecz w/w oszacowana została na łączną kwotę 160 000,00zł.
Zgodnie z treścią art. 1000 § 3 kpc pozostają w mocy (ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji) użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona, bądź wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cene nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. O tym, czy prawo obciążające nieruchomość pozostało w mocy, czy nie zostanie ustalone w planie podziału sumy uzuskanej z egzekucji z nieruchomości - art. 1025 § 1 pkt 5 kpc.

Suma oszacowania wynosi 360 519,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 389,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 051,90 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce ul. Piłsudskiego7, 16-100  Sokółka. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ 97203000451110000004045490.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Monika Agnieszka Góralczuk


Image things

Czerwonka, podlaskie

3 733 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 3 733 zł
  • 3 733 za m2
Image things

Czerwonka, podlaskie

79 255 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 79 255 zł
  • 1 648 za m2
Image things

Czerwonka, podlaskie

78 133 zł | Działka | 0.1536 ha.

  • cena: 78 133 zł