Żary, lubuskie

Dom | 486 667 zł | Dom | 658,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Grzegorz Świtalski


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 11, Żary, 68-200 Żary


tel. 888-612-817 / fax.


Sygnatura: Km 411/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bohaterów Getta 14A, 68-200 Żary, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka nr 69/2 o powierzchni 1189 m2 zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej o powierzchni 658 m2,
(w księdze wieczystej zapisanym jako budynek mieszkalny).
Działka ogrodzona jest płotem z elementów stalowych na słupkach stalowych i cokole murowanym z cegły klinkierowej. Dwie bramy wjazdowe przesuwne bez napędu mechanicznego. Od strony południowej ogrodzenie murowane. Powierzchnia działki utwardzona kostką betonową. Do budynku doprowadzono przyłącza wodne, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, energetyczne, gazowe.
Budynek dwukondygnacyjny (druga kondygnacja to mieszkalne poddasze), całkowicie podpiwniczony. W poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia do wykorzystania jako pomocnicze lub adaptacji na pom. użytkowe. W części piwnic wydzielono pomieszczenia użytkowe z wejściem z zewnątrz budynku. Parter stanowią pomieszczenia usługowe wykorzystywane w przeszłości jako lokal użytkowy. Stanowi on zespół pomieszczeń z zapleczem kuchennym i dwoma węzłami sanitarnymi. Na piętrze (poddaszu) znajduje się część mieszkalna składająca się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, WC i klatki schodowej. Przy mieszkaniu wykonano dwa tarasy. Nad mieszkaniem znajduje się poddasze nieużytkowe.
Budynek powstał na bazie przedwojennego budynku użytkowego, po modyfikacji, w roku 2007 oddany do użytku jako budynek usługowo-mieszkalny.


Suma oszacowania wynosi 730 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz ŚwitalskiImage things

Żary, lubuskie

109 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 109 000 zł
  • 3 471 za m2
Image things

Żary, lubuskie

101 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,00 m2

  • cena: 101 250 zł
  • 1 841 za m2
Image things

Żary, lubuskie

25 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 9,20 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 2 717 za m2