Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

163 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,89 m2 | 1 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Damian Skóra

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 20/6, Bydgoszcz, 85-236 Bydgoszcz

tel. 52 36662 93 / fax. 52 522 34 86

Sygnatura: KM 3147/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2023 r. o godz. 13:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64 A, 85-023 Bydgoszcz w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Lubelskiej 5/5 w miejscowości Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,89 m2 wraz z udziałem 50/367 części w nieruchomości wspólnej, położony jest na parterze i I piętrze oficyny wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Nieruchomości stanowi własność: x


Suma oszacowania wynosi 218 200,00, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 163.650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.820,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 04 2030 0045 1110 0000 0415 1730 (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Oględziny nieruchomości przed licytacją odbędą się w dniu 07-12-2023 roku od godz. 10:00 do godz. 10:30. W kancelarii Komornika Sądowego Damiana Skóry w Bydoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 20/6 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.

Komornik Sądowy


Damian Skóra

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, Fordon

223 168 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 223 168 zł
  • 3 371 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

106 725 zł | Mieszkanie | 24,00 m2

  • cena: 106 725 zł
  • 4 447 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

209 730 zł | Lokal Użytkowy | 64,25 m2

  • cena: 209 730 zł
  • 3 264 za m2