Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 232 000 zł | 84,73 m2

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 232 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 84,73 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 738 zł
 • Ulica: Ojca Augustyna Kordeckiego 8
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 23 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31105X72847913
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-21 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy w upadłości sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny, położony w Szczecinie przy ul. Ojca Augustyna Kordeckiego 8/12, o powierzchni użytkowej 84,73 m2 (KW nr SZ1S/00209507/1) wraz z udziałem w wysokości 49/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania (KW nr SZ1S/00046785/2), cena wywoławcza 232.000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 23.200 zł na rachunek bankowy Iwona Kucharczyk w upadłości, Bank Pekao S. A. 65 1240 3813 1111 0010 7748 6731 i złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 21.05.2019 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin) drugi do Sędziego-Komisarza Sabriny Snela-Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19 70-952 Szczecin) - obydwie do godziny 14:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "przetarg nieruchomość XII GUp 163/17)".

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej w dniu zawierania umowy i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez email: [email protected]

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

297 975 zł | 80,25 m2

 • cena: 297 975 zł
 • 3 713 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

227 775 zł | 2 pokoje | 67,25 m2

 • cena: 227 775 zł
 • 3 387 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

210 000 zł | 4 pokoje | 121,87 m2

 • cena: 210 000 zł
 • 1 723 za m2