Zakopane, małopolskie

539 000 zł | Działka | 0.0602 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 539 000 zł
 • Miasto: Zakopane
 • Powierzchnia: 0.0602 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 121701_1.0108.177/4,
 • Cena za m2: 895 zł
 • Ulica: Podhalańska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 53 900 zł
 • Numer oferty: 303975X711909453
 • Termin wpłaty wadium: 13-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza V ustny przetarg
nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej przy
ul. Podhalańskiej w Zakopanem, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 177/4
i 187/7 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0602 ha, stanowiącej własność
Gminy Miasto Zakopane.
1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w drodze V ustnego przetargu
nieograniczonego.
2. Termin poprzedniego przetargu: 26.08.2022 r., 16.12.2022 r., 31.03.2023 r.,
14.07.2023 r.
3. Oznaczenie nieruchomości, księga wieczysta i powierzchnia: XXXX/XXXXXXXX/X, działka
ewidencyjna nr 177/4 obręb 108 o pow. 0,0364 ha, działka ewidencyjna nr 187/7 obręb 108
o pow. 0,0238 ha.
4. Położenie nieruchomości:
- przy ul. Podhalańskiej w Zakopanem,
- nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.
6. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: działka nie jest
obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
7. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z zapisami „MPZP Bachledzki Wierch”
przyjętego uchwałą nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27.02.2014 r. działki
ewidencyjne położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i pensjonatowej oznaczonych symbolem MN/MP-14.
8. Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
9. Cena wywoławcza: 539 000,00 zł netto /słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%.
10. Termin i miejsce przetargu: 17.11.2023 r., godz. 09:00, siedziba Urzędu Miasta
Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1, /parter/.
11. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
a) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy oraz
jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu
w wysokości 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100/ na konto Urzędu Miasta
Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni
przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 13.11.2023 r.

Image things

Zakopane, małopolskie

225 584 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 65,86 m2

 • cena: 225 584 zł
 • 3 425 za m2